Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap  (DSB) som står som øvelsesansvarlig og vertskap for Barentssamarbeidet. BR 2013 vil bli avholdt i Troms 17,18.og 19.september. Fylkesmannen i Troms, Fylkesberedskapsrådet og kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen har hatt forøvelser og utarbeidet planverk som det skal øves på. Fom fredag 13.september fram til 19.september vil kommunens kriseledelse være involvert i øvelser til og gjennomføring av BR 2013.

For den vil lese mer om øvelsen Barents rescue 2013, er DSB sine hjemmesider oppdatert på øvelsen http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Internasjonalt/Aktuelt/Barents-Rescue-2013/