Kulturminnesøk falsnes

Storfjord kommune søkte 14. januar 2014 om deltakelse i satsinga «Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen», og har fått tildelt til sammen 100.000 kroner for å gjennomføre kartlegginga. Målet er å skaffe en helhetlig og systematisert oversikt over kommunens krigsminner. Denne skal brukes som en del av kartgrunnlaget i kommuneplanens samfunns- og arealdeler, samt i framtidige prioriteringer på kulturminnefeltet.

Storfjord kommune har gjennom deltakelse i et annet prosjekt med navnet «Krigsminnelandskap Troms» hatt et stort fokus på de militærhistoriske kulturminnene – krigsminner - fra krig og forsvar gjennom flere epoker som befinner seg i kommunen. Storfjord har vært et av de militærhistorisk viktigste områdene i Norge gjennom det 20. århundre og sammenfallet mellom krigsminner og kaldkrigsminner i landskapet er unikt i norsk sammenheng.

Kulturminnesøk Falsnes 2

Hvordan kan man se hva som er kartlagt?

Et av delmålene er at flest mulig av de fysiske krigsminnene i Storfjord skal kartfestes og registreres i den nettbaserte databasen Kulturminnesøk. Et av områdene som er grundig kartlagt i løpet av 2015 er Falsnes. Her etablerte Storfjord kommune kulturstien Bollmans-/Russeveien i 1998. Stien følger den veien opp til Falsnesplatået som blei blei bygget av krigsfanger vinteren 1944 – 45 som en del av Lyngenlinja. Følger du stien ser du synlige spor etter det slitet som blei lagt ned i området på slutten av andre verdenskrig, men det er i tillegg en rekke andre krigsminner i området som du kan se bilder av om du besøker Kulturminnesøk.

Ved å zoome deg inn på kartet til du treffer Falsnes, kan du få se hvor mange minner som er registrert innenfor større eller mindre områder. Antallet viser seg som et tall inne i en rød sirkel. Dersom du trykker på en slik sirkel zoomes det automatisk inn på området. Hvert kulturminne er markert med en R i et grått eller blått felt. Trykker du på R får du opp mer informasjon om hvert minne. Vil du vite mer, eller se bilde, kan du trykke «mer info». Da kan du lese hvilken informasjon som er registrert om det aktuelle minnet, se på bilder (trykk på bildet for større versjon), og se hvilke andre minner som er registrert i nærheten. Dersom du er registrert som bruker på kulturminnesok.no (åpent for alle), kan du også selv legge inn tilleggsinformasjon dersom du har mer å bidra med enn det som er registrert. Dette kan f.eks. være informasjon om spesielle hendelser knyttet til akkurat dette minnet, eller informasjon som i større grad bidrar til å belyse den opprinnelige bruken av minnet.

Kulturminnesøk Falsnes 3

Hvor er kartleggingene gjort?

I løpet av prosjektet er registreringene fordelt slik:

  • 140 i Falsnes-området

  • 130 i Skibotndalen

  • 96 på Oteren og Vestre Storfjord

  • 164 i Signaldalen

  • 34 i Norddalen

Når det gjelder Norddalen kommer det i tillegg et stort antall krigsminner registrert av fylkeskommunen, slik at det reelle antall registreringer er langt større. Det er laget en egen rapport for dette arbeidet med tittelen «Registreringer langs Lyngenlinja i Storfjord kommune» (2015).