Storfjord kommune har ansvar for korttidsutlån. Kommunen har et begrenset lager av enkelte hjelpemiddel som f. eks. rullator, rullestol, toalettforhøyer, krykker, dørterskel for korttidsutlån.

Ved behov for korttidslån av hjelpemidler, ta kontakt med hjelpemiddelkontakt eller hjemmetjenesten.