Øvre Markedsplass oversiktskart
(klikk for større kart)

Om området

Fra Øvre Markedsplass er det nærhet til barne- og ungdomsskole, barnehage, butikk, idrettshall, skytesenter, lysløype, flott turterreng, basseng (LHL-klinikken), kafé, m.m.

Øvre Markedsplass tomteplassering
(klikk for større kart)

Tomtene

Eieform: Festetomter

Matrikkelenhet: 1939/45/2/161

Pris fra 01.01.2019 - 31.12.2019:

  1. Tomtepris/salgspris kr. 47 604,15 og inkluderer for delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av ny matrikkelenhet.

    Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysningsgebyr ved inngåelse av festekontrakt og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av fremfester.

  2. Årlig festeavgift kr. 20,70 pr. m2 beregnes slik:

    Grunnverdi eks areal på 1000 m 2x 20,70 = 20 700

    Årlig festeavgift vil være 6 % av grunnverdi (20 700 x 0,06 %) = 1242

  3. Tomtepris/salgspris og beregning av årlig festeavgift gjelder fra vedtaksdato i kommunestyre den 20. juni 2018 og justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen indeksen pr. 15 november året før økningen.

  4. Årlig festeavgift i festekontrakten justeres hvert 10. år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunktet for korrigeringen er indeksen pr. 15. november før økningen.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:
Konsulent Bente Torunn Høiseth
Telefon: 77 21 28 26
E-post: bente.hoiseth@storfjord.kommune.no