10.00  - Oppmøte Hatteng skole, for de som ønsker buss til Åsen

10.15  - Bussavgang til Åsen. Bussen kjører flere turer ved behov

10.45  - Åsen - tale for dagen, v /elever 10. kl. Hatteng skole

11.00  - Togavgang fra Åsen - toget går til bauta, kirkegården

11.40  - Minnetale og kransenedleggelse ved bauta v/ Hanne Braathen

12.00  - Gudstjeneste i Storfjord kirke v/ Karl Johan Bjørge

12.00  - Åpning av 17. mai arrangement på Hatteng skole

  •  Kafèsalg:  pølse, rundstykker, kake, brus, is, div. snacks
  •  Det blir loddsalg under arrangementet
  •  Diverse leker kl. 13.00

15.15  - Loddtrekning og premier

16.00  - Avslutning


Grunnet få korpsmedlemmer vil korpset spille ved Åsen omsorgssenter og ved butikken på Hatteng når toget passerer.

Det vil være betalingsterminaler tilgjengelig under arrangementet.


Velkommen til 17. mai feiring på Hatteng!

Arr.:  FAU v/ Hatteng skole