Områdeadresser benyttes særlig for hytter og fritidseiendommer der det mangler et veinett å knytte adresseobjektet til. Alle som ønsker å uttale seg om valg av navn eller skrivemåte må gjøre det innen høringsfristen 20. mars 2019.

Skriftlige høringsinnspill sendes til post@storfjord.kommune.no eller Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN. Det er også mulig å levere innspill via elektronisk skjema på kommunens nettside.

Spørsmål til saken kan rettes til kulturkonsulent Maria Figenschau, tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no 

Nr.

Stedsangivelse

Høringsforslag

O1

Gappohytta (2 hytter)

Gappo

O2

Goldahytta (2 hytter)

Golda

O3

Loassuhytta (1 hytte)

Loassu

O4

Roggejohka (1 hytte)

Roggejohka

O5

Mortendalselva (2 hytter)

Márttavággi

O6

Signalhøgda (1 hytte)

Signalhøgda

O7

Indre Markuselva (1 hytte)

Indre Markuselva

O8

Rullebu (1 hytte)

Lomvatnet

Kart

Høringsskjema