Legesenteret har totalt 2,0 årsverk helsesekretær,1 sykepleier, 2 legehjemler og 1 turnuslege.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som helsesekretær/offentlig godkjent legesekretær eller annen relevant helsefaglig utdanning, gjerne med relevant videreutdanning.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeidsfeltet.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak laboratoriearbeid, skiftestue, sentralbord og ekspedisjonsarbeid, samt øvrige oppgaver i samarbeid med legene, noe som innebærer jobbrotasjon og teamarbeid. Andre arbeidsoppgaver kan påregnes i samarbeid med leder.

Vi ønsker at du:

 • Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.
 • Er en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg ha evne til å arbeide selvstendig, samt takle travle dager og stress.
 • Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stillingen gjelder i tillegg:

 • Intervju kan bli benyttet ved tilsetting.
 • Lønn og arbeidsavtale iht. tariff og gjeldende avtaleverk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside skal benyttes, klikk her, og velg ID 330. CV skal vedlegges. Vitnemål/attester skal ikke vedlegges søknaden, men tas med til et eventuelt intervju.

Søknader uten egen CV og minst 2 referanser vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist: 20. juni 2019.

I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 skal den som blir tilsatt legge fram politiattest når en bekrefter tilbudt stilling.

I henhold til Offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger ved konstituert tjenesteleder Sissel Bjørklund på tlf 400 28 835.