VAKTMESTER

Stillingen er plassert i Plan- og driftsetaten. Denne ledes av etatsleder som har ansvaret for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, oppgaver innen vei, vann og avløp samt bygg- og eiendomsdrift av kommunale bygninger. I tillegg hører brann, beredskap, vaktmestertjenester og renhold inn under etaten.

Arbeidsoppgaver

Vi søker fortrinnsvis etter personell innen følgende kategorier men oppfordrer alle med relevant utdanning og/eller erfaring til å søke:

  • Fagskole elektro og/eller elektriker gr. L

  • Rørlegger, plastsveiser

  • Mekaniker (industri/bil/landbruk)

  • maler/ tapetserer / belegge

Sertifikat kl. BE er et krav. Klasse CE/C1E er et fortrinn. Storfjord kommune har en ledende vaktmester som har koordineringsansvaret for alle i uteseksjonen. En ny person vil da også bli underlagt ledende vaktmester.

Personlige egenskaper

Vi søker nå en person som kan utfylle vår eksisterende kompetanse i gruppa. De personlige egenskapene veies høyt. En skal bidra til vårt gode arbeidsmiljø, og i tillegg utføre god service og være imøtekommende ut mot våre «kunder» som er både interne brukere av bygg og anlegg, samt kommunens innbyggere.

Vi tilbyr

Driftsetaten er en trivelig arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og et bredt spekter av faglige utfordringer. Kommunen har fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger. Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt.

Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Søknad sendes
Elektronisk søknad skal benyttes via vår  hjemmeside. Klikk på følgende link: link til elektronisk søknad

For nærmere informasjon ta kontakt med Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe på mail: Trond.Hoe@storfjord.kommune.no eller mob. 91363488.