I Behandlende avdeling, sykehjemsavdelingen er det ledig følgende stillinger fra og med 1. september 2019:

ID – nr 339: Hjelpepleier/helsefagarbeider 70 %, fast stilling natt:

Stillingen inngår i nattevaktsturnus med langvakter hver 4. helg.

ID – nr 340:  Pleiemedarbeider/assistent 50 %, fast stilling natt:

Stillingen inngår i nattevaktsturnus med arbeid hver 3. helg.

Spørsmål om stillingene kan rettes til tjenesteleder Line Hansen, tlf. 400 28 838, eller Anne Rasmussen, tlf. 982 89 143 (etter 26.08.19).

Kvalifikasjonskrav for begge stillingene:

  • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, gjerne med videreutdanning innenfor geriatri.
  • Erfaring og interesse for eldreomsorg er ønskelig.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

  • Vi ønsker oss positive og engasjerte medarbeidere med evne til nytenkning og interesse for å utvikle det faglige innholdet i tjenesten.
  • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bidra til godt arbeidsmiljø.

For stillingene gjelder i tillegg:

  • Personlig egnethet og relevant praksis.
  • Intervju kan bli benyttet ved tilsetting.
  • Lønn og arbeidsavtale iht. tariff og gjeldende avtaleverk.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Personer som skal yte helse og omsorgstjenester for kommunen, må i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 legge frem politiattest når de bekrefter tilbudt stilling.

Elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside skal benyttes, klikk HER, velg henholdsvis ID 339 og/eller ID 340.

Cv skal vedlegges. Vitnemål/attester skal ikke vedlegges søknaden, men tas med til eventuelt intervju.

Minst 2 referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 1. september 2019.

Storfjord kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere vil da bli kontaktet før offentliggjøring.