Midlertidig ledig stilling i barnevernet

Sak 2020/3 StillingsID 355– 80 % midlertidig stilling som barnevernsmedarbeider

Foreløpig arbeidssted: Barnevernet i Storfjord

Stillingens innhold:
Delta i fordelingen av arbeidsoppgavene innenfor virksomheten, yte direkte brukerbistand, og er ansvarlig for at de tjenestene som gis brukerne er barnevernfaglig begrunnet, jfr barnevernlovens § 2-1.

Kvalifikasjonskrav - og ønsker:

Barnevernspedagog. Andre med helse- og sosialfaglig bakgrunn kan også søke.

Ved utvelgelse vil vi også legge vekt på:

Relevant erfaring, personlig egnethet, selvstendighet, samarbeid i tverrfaglige team og stabilitet. God skriftlig fremstillingsevne er også viktig.

Annet::

  • Lønn og arbeidsavtale i hht tariff og gjeldende avtaleverk.
  • Minimum to referanser oppgis i søknaden
  • Intervju vil bli benyttet.

 

Elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmesida skal benyttes. Det er viktig at CV-en er komplett og presis hva utdanning og praksis angår. Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden.

 

Nærmere opplysninger om stillingene rettes til kons. barnevernleder Linda Nygård tlf. 772 12866

 

Søknadsfrist: 20.januar                  Tiltredelse: snarest