Etaten ledes av etatsleder som har ansvaret for miljø, plan, byggesak, oppmåling, kart og geodata, vei, vann og avløp samt bygg- og eiendom. I tillegg hører brann og beredskap, vaktmestertjenester og renhold inn under etaten. Stillingen rapporterer til etatsleder. 
 
Storfjord kommune vil se på hele sin administrative organisering i løpet av 1. halvår 2020, og vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i organisasjonsstrukturen og arbeidsoppgaver etter dette.
 
Arbeidsoppgaver (som også kan bli endret)
 • Oppgaver og ansvarsområde kan også tilpasses søkers kompetanse og erfaring.
 • Stedfortrederfunksjon for etatsleder  
 • Personalansvar for deler etatens personell 
 • Delta under utarbeidelse og oppfølging av kommunens planverk, HMS-system, ROS-analyser og beredskapsplaner innen sitt fagfelt.
 • Utredning og saksbehandling til politiske utvalg i henholdt til relevant lovverk.
 • Andre arbeidsoppgaver/fagområder innen etaten kan bli tillagt.
 • Ansvar for deler av fagområdene som er gjengitt i 1. avsnitt
Kvalifikasjoner
 • Høyskoleutdanning innen tekniske og/eller administrative fag. 
 • Søkere med annen fagretning, lang erfaring innen en eller flere av fagområdene, eller annen relevant utdannelse anmodes også om å søke.
 • Gode IT-kunnskaper er en forutsetning. 
 • Det er ønskelig at søker har erfaring fra kommunesektoren og offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Førerkort kl. B
Egenskaper som vi vil verdsette
 • Omgjengelig og har et godt humør
 • Evne og vilje til samarbeid, er etterrettelig, og har en strukturert og systematisk arbeidsform.
 • Viser initiativ og er løsningsorientert
 • Har en høy gjennomføringsevne.
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsplass i fine lyse lokaler i vårt flotte rådhus.
 • Bredt spekter av faglige utfordringer. 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt.
Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.
 
Søknad sendes
Elektronisk søknad skal benyttes. Klikk på følgende link: link til elektronisk søknad 
Søknadsfrist fredag 31. januar.
 
Kontakt
Spørsmål om stillingen rettes til etatssjef for miljø, plan- og driftsetaten Trond Arne Hoe. Tlf. 913 63 488, mail trond.hoe@storfjord.kommune.no. Vitnemål, attester og referanser skal ligge ved søknaden. 
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet. Storfjord kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil da bli kontaktet før offentliggjøring. Dette følger av Offentlighetsloven. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.