Åpningstid på Hatteng flerbrukshall og Skibotn samfunnshus:

Søndag 8. september fra kl. 14.00 - 20.00

Mandag 9. september fra kl. 14.00 - 20.00

 

Åpningstid på Vestersiasenteret:

Søndag 8. september fra kl. 16.00 - 20.00

Mandag 9. september fra kl. 14.00 - 20.00