Rådmann Willy Ørnebakk

Kommunedirektør Willy Ørnebakk

Kommunedirektør Willy Ørnebakk er øverste ansvarlig for administrasjonen i Storfjord kommune.

Telefon: 77 21 28 11 el. 911 74 752
E-post: willy.ornebakk@storfjord.kommune.no

 

Magne Wilhelmsen

Økonomisjef Magne Wilhelmsen

Økonomisjefen er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor kommunedirektøren og andre ledere.

Telefon.: 77 21 28 70 el. 982 89 070
E-post: magne.wilhelmsen@storfjord.kommune.no

 

May-Tove Lilleng

Kommunalsjef oppvekst May-Tove Lilleng

Kommunalsjef oppvekst er ansvarlig for skoler og barnehager, kulturskole og voksenopplæringa.

Telefon.: 77 21 29 40 el. 400 28 866
E-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no

 

Ann Monica Wingstad

Kommunalsjef helse og omsorg Ann-Monica Wingstad

Kommunalsjef helse og omsorg har overordnet ansvar for familieenheten, sykehjem, hjemmetjenesten, omsorgen for utviklingshemmede, Valmuen, psykisk helse og rusomsorg.

Telefon: 412 00 071
E-post: Ann-Monica.Wingstad@storfjord.kommune.no

 

 

Kommunalsjef miljø, drift og beredskap Dag Myrvoll

Kommunalsjef miljø, drift og beredskap har ansvaret for området drift og vedlikehold, kommunaltekninkk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje.

Telefon.: 77 21 28 20 / 982 89 052
E-post: dag.myrvoll@storfjord.kommune.no

 

Kommunalsjef Utvikling Oddbjørn Nilsen

Kommunalsjef Utvikling har det overordnede ansvaret for næring-/utvikling, jordbruk, skog og utmarksforvaltning, plansak, byggesak, oppmåling, bibliotek og kultur. Kommunalsjef har også overordnet ansvar for Frivilligsentralen og fritidsklubber, Storfjord ungdomsråd (SUR), Storfjord språksenter, Nordkalottens grensetjeneste i Storfjord samt eierskapsoppfølging selskap. 

Telefon: 917 89 746

E-post: oddbjorn.nilsen@storfjord.kommune.no

 

 

 

Personalleder Nina Kristiansen

Overordnet ansvar for kommunens personalarbeid, forhandlinger, rådgivning, kompetanseplanlegging, HMS og oppfølging lønn, sykefravær, pensjon, forsikring samt avdelingsledelse er blant oppgavene for personalleder.

Telefon: 77 21 28 12 eller 982 89 144

E-post: nina.kristiansen@storfjord.kommune.no