I henhold til Lov om Stadnamn § 10 har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte adressenavnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Etter stedsnavnloven er det i utgangspunktet bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

Begrunnede klager sendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 OTEREN innen 1. november 2015. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler på telefon 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.

De vedtatte navnene er som følger:

 

Hatteng (Hellaren – Åsen – Brenna)

 

Stedsangivelse

Merknad

Endelig vedtak

 1.  

Fv 321 – Åsen

Veikryss Kitdalen – bakketopp Åsen

Samme som nr. 47.

 1.  

Fv 321/322? – Hatteng *

Veikryss Hellaren – veikryss Kitdalen

Kan ses i sammenheng med kommunal vei (se merke)

Hattengveien

 1.  

Fra Fv 321 mot Borgen

 

Larsvollen

 1.  

Vestre Åsen (v/ Lyngenfjord)

 

Åsheimveien

 1.  

Midtre Åsen (Beredskapsveien)

 

Åsenveien

 1.  

Østre Åsen (v/ gult veiviserskilt)

 

Eyolfbakken

 1.  

Fra Kitdalsveien mot Veibakken

 

Veibakken

 1.  

Kitdalen – Kirka *

Veikryss Kitdalen – veikryss E6/E8

Kan ses i sammenheng med fylkeskommunal vei (se merke)

Samme som nr. 34

 1.  

Fra Brennaveien mot Hatteng/Kitdalen

Regulert boligfelt

Buollánbálggis

 1.  

Fra Kitdalsveien mot Brenna mot Hatteng

Mot boligområde – ”rundkjøring”

Palosvingen

 1.  

Industriområde Hatteng

Regulert industrifelt

Hatturanta

 

Kitdalen

 

Stedsangivelse

Merknad

Endelig vedtak

 1.  

Fra Kitdalsveien mot Norddalen

 

Norddalsveien

 1.  

Fra Kitdalsveien mot Naimakka vest

 

Jordmorstien

 1.  

Fra Kitdalsveien mot Naimakka øst

 

Naimakka

 

Signaldalen

 

Stedsangivelse

Merknad

Endelig vedtak

 1.  

Fv 321 – Signaldalen

Bakketopp Åsen – veikryss Egga/Paras

Signaldalsveien

 1.  

Fra Fosseveien mot Stornes

 

Borrenesveien

 1.  

Fra Parasveien mot Stordalen

 

Stordalsveien

 

Østre Storfjord

 

Stedsangivelse

Merknad

Endelig vedtak

 1.  

Kvesmenes mot båthavna

Kommunal vei på Kvesmenes, flere bolighus, eiendommer og anlegg knyttet til veien.

Kvesmenesveien

 1.  

Fra Horsnesveien mot Midtgård

Privat vei, to boliger tilknyttet veien.

Nummerering i forhold til Horsnesveien.