Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåten av stedsnavn. Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten.

Dette til orientering til alle som venter på veinavn.