Høymesse (konfirmasjon)

: Storfjord kirke
Tid: søndag 2. juni 11:00
Tro & livssyn