Årsmøte i Storeng Steindal Trim

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne forslag må være styret v/ John Andersen i hende innen 14.mars.

Arrangør: Storeng Steindal Trim
: Akselstua
Tid: lrdag 16. mars 14:00
Idrett & aktivitet