Stavgangtur: Kielva

Oppmøte ved "Fina-stasjonen", avkjøring etter Circle K.

Arrangør: LHL Storfjord
Tid: mandag 9. september 17:00
Idrett & aktivitet