Gudstjeneste

Med Svenn A. Nielsen

: Storfjord kirke
Tid: søndag 17. november 11:00
Tro & livssyn