Lysmesse

Med Svenn A. Nielsen.

: Storfjord kirke
Tid: søndag 1. desember 17:00
Tro & livssyn