Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 6. desember 11:00
Tro & livssyn