Gudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: søndag 13. desember 13:00
Tro & livssyn