Høytidsgudstjeneste

: Storfjord kirke
Tid: fredag 25. desember 11:00
Tro & livssyn