Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

I Storfjord vil mannskaper fra det lokale brannvesenet være de som kjører rundt, ringer på og informerer.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll de påfølgende dagene. Målet med aksjonen er å sette søkelys på brannsikkerhet i private hjem.

Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned - da man ofte ser en økning i antall boligbranner.

Les mer om Aksjon boligbrann her: www.aksjonboligbrann.no

 

Vidar Forsaa

Kst. brannmester