Alle søknader om gratis treningstid som er kommet inn så langt er behandlet. På denne oversikten finner du type aktivitet, målgruppe, når den foregår og kontaktperson.

Oversikten vil bli oppdatert så snart det kommer inn søknader på noen av de andre tilgjengelige lokalene.

(Foto: Aina Fagerli)