Søknader om gratis treningstid som er kommet inn så langt er nå behandlet. På denne oversikten finner du type aktivitet, målgruppe, når den foregår og kontaktperson.

Oversikten vil bli oppdatert så snart eventuelt nye søknader behandles.

(Foto: Aina Fagerli)