Hogst:
For hogst og salg av tømmer, kontakt Allskog.

Medlemsorganisasjon:
Troms skogselskap, fremmer forståelse for skogens mangesidige betydning.

Planteproduksjon:
Bardufoss planteskole, produserer skogplanter.

Forsking:
NIBIO - divisjon for skog og utmark, er ledende forskningsinstitusjon innen hele skog-verdikjeden i Norge.