Mange  barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder  barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Barn, unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe.

 

Alarmtelefonen for barn og unge når du på telefon 116 111

Nettside direkte til Alarmtelefonen: Alarmtelefonen for barn og unge 116111.no

Pr. sms på 41 71  61 11

E-post: alarm@116111.no

På telefon fra utlandet +47 95 41 17 55