Du kan benytte søknadskjema om å stemme hjemme, skjema finner du her.

Søknaden sendes Storfjord valgstyret, Oldersletta 1, 9046 Oteren

 

Eller ta kontakt med Serviceavdelingen på tlf. 77 21 28 00/77 21 28 14,

e-post: post@storfjord.kommune.no

Frist for å søke om å stemme hjemme er fredag 10. september kl 10:00