Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Anaokulu yeri

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Anaokulu yeri hakkı, anaokulu için başvurduğunuz yılın Kasım ayı sonuna kadar bir yaşını doldurmuş olan çocuklar için geçerlidir. Çocuk, başvurduğunuz yılın Ağustos ayında bir yaşını doldurursa, Ağustos ayının sonunda kadar yerleşme hakkına sahiptir. Çocuk, başvurduğunuz yılın Eylül, Ekim veya Kasım aylarında bir yaşını doldurursa, çocuğun doğduğu ayın sonuna kadar yerleşme hakkı vardır.

Belediye, beldedeki bütün anaokulları için ortak bir kayıt yapılmasını sağlar, ancak her anaokulu kendi amacını, kabul çevresini, kabul kriterlerini ve mülkiyet şeklini seçebilir.

Målgruppe

Beldede ikamet eden 0–6 yaş arası çocuklar

Kriterier/vilkår

Kayıt sırasında aşağıdaki çocuklara öncelik tanınır:

  • Engelli çocuklar
  • Çocuk Esirgeme Kurumunun bakımını üstlendiği çocuklar
  • Çocuk Esirgeme Kurumundan yardım almaya muhtaç çocuklar

Buna ek olarak anaokullarının kendi kabul kriterleri vardır.

Pris for tjenesten

Parlamento her yıl, ebeveynlerin bir bir anaokulu yeri için ödemek zorunda oldukları maksimum fiyatı, yani üst sınırı belirlemektedir.

Belediye, anaokulunda birden fazla çocuğu olan ebeveynlerin ebeveyn ücretlerinde bir indirim yapılmasını sağlayacaktır. Bu, çocukların farklı anaokullarında ya da farklı sahiplerin anaokullarında mı olduğuna bakılmaksızın geçerlidir. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Belediye bu hizmeti sunmaya yükümlüdür.

Bakınız

Anaokulu Yasası madde 7, madde 8, madde 9, madde 12, madde 12a, madde 13.

Çocuk Koruma Kanunu madde 4-4 - çocuklar ve çocuklu aileler için yardım önlemleri

Anaokulunda ebeveyn ödemesiyle ilgili düzenlemeler § 3 İndirim düzenlemeleri

Anaokullarına kabul için idari usuller ile ilgili yönetmelikler

Lover

Barnehageloven
Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Retningslinjer

Rett til barnehageplass

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Belediye koordineli bir kabul sürecini kolaylaştıracak ve çocukların kamuya ait ve özel anaokullarında eşit muamele görmesini sağlayacaktır. Anaokulu yeri için başvuru, tüm anaokullarında ortak olan ayrı bir formda doldurulur. Başvurduğunuz her çocuk için bir form göndereceksiniz.

Skjema

Vedlegg

Çocuğunuzun öncelik hakkı bulunması durumunda,  başvurunuza uzman makamın bildirisini ekleyin.

Saksbehandling

Saksbehandling

Yer tahsisi, anaokulu için geçerli kabul koşullarına uygun olarak yapılmalıdır. Kayıt yaparken istek ve ihtiyaçlarınıza büyük önem verilecektir. Yıllık ana kabulde,  size bir yer tahsis edilip edilmediğini ve hangi anaokulunda bir yer tahsis edildiği yazılı olarak bildirilecektir. İlk dileğiniz yerine gelmediyse, bu anaokulundaki başvuru listesine alınma hakkına sahipsiniz.

Anaokulu yılında ek kayıt yapılması durumunda, başvuru listesindeki adaylara öngörülen kabul kriterlerine uygun olarak yer açılmalıdır. Tahsis yazılı olarak yapılmalıdır. Ek kabul için yer verilmeyen adaylar arasında sadece, öncelik hakkına sahip adaylara yerin bir başka kişiye sunulduğu konusunda bilgi verilecektir.

Ana kayıtta anaokuluna birinci veya ikinci dilekleriniz yerine getirilmediyse, yazılı bir gerekçe talep edebilirsiniz.

Klagemulighet

Ana kayıtta, anaokul yeri için başvurunuzun reddedilmesine itirazda bulunabilirsiniz. Birinci veya ikinci dileğinizi yerine getirilmediğinde de itiraz edebilirsiniz. Ek kayıtta sadece öncelikli olarak başvurulan anaokuluna itiraz edebilirsiniz. İtiraz süresi normal olarak kararı aldıktan sonra üç haftadır. İtirazı, kararı alan kuruma göndermelisiniz.

Belediye, çocuğunuza arzulanan bir yerin sunulması gerektiğini tespit ederse, bu yer öncelikli yasal hakkı bulunan çocuklara boşluk teklif edildikten sonra ilk boş yer size verilecektir. Onay alamazsanız, dava belediyede itiraz makamı olan itiraz kuruluna gider.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-18 12:44
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-01-29