Avdelinger
Ansatteliste
EtternavnFornavnTittelTelefonMobilE-postKontorvCard
BARNEVERN
Esekielsen
Ann-Monica
Barnevernsmedarbeider
 982 89 165
Rådhuset
Ann-Monica Esekielsen vCard
Holmen
Ann-Britt
Barnevernsleder
 982 89 160
Rådhuset
Ann-Britt Holmen vCard
Svartkjønnli
Heidi
Barnevernsmedarbeider
 982 89 163
Rådhuset
Heidi Svartkjønnli vCard
BRANN OG REDNING
Olsen
Rolf Vidar
Arbeidsleder/formann
 982 89 115
Brannstasjonen
Rolf Vidar Olsen vCard
DRIFTSETATEN ADM.
Høiseth
Bente Torunn Nystad
Konsulent
77 21 28 26
 982 89 064
Rådhuset
Bente Torunn Nystad Høiseth vCard
Myrvoll
Dag Andreas
Kommunalsjef miljø, plan og beredskap
 982 89 052
Dag Andreas Myrvoll vCard
Norrie
Kim Andre Nyland
Ingeniør
 400 28 859
Kim Andre Nyland Norrie vCard
FAMILIEENHETEN
Fredhammer
Håkon Emil Coucheron
Psykolog
 400 28 857
Rådhuset
Håkon Emil Coucheron Fredhammer vCard
Mikkelsen
Anita Helene
Miljøarbeider
 400 28 826
Rådhuset
Anita Helene Mikkelsen vCard
FOLKEBIBLIOTEK
Skjelnes-Mattila
Silja
Fagleder Språksenteret
 400 28 828
Nordkalottsenteret
Silja Skjelnes-Mattila vCard
FOLKEVALGTE/POLITIKERE
Heiskel
Inger
Varaordfører
77 21 28 12
 400 28 810
Rådhuset
Inger Heiskel vCard
Varvik
Geir J
Ordfører
77 21 28 08
 911 65 017
Rådhuset
Geir J Varvik vCard
FURUSLOTTET BARNEHAGE
Henriksen
Lillian Hoff
Styrer barnehage
90 79 37 74
Furuslottet barnehage
Lillian Hoff Henriksen vCard
Johansen
Inger T
Pedagogisk leder
90 79 37 74
Furuslottet barnehage
Inger T Johansen vCard
Laiti
Åse Monica
Barnehagelærer
77 71 93 55
Åse Monica Laiti vCard
Nilsen
Jarle Hugo
Pedagogisk leder
90 27 53 52
Furuslottet Barnehage
Jarle Hugo Nilsen vCard
FYSIOTERAPEUT
Løvland
Synnøve Berntsen
Kommunefysioterapeut
77 21 29 15
 982 89 136
Helsehuset Oteren
Synnøve Berntsen Løvland vCard
HATTENG SKOLE
Fosshaug
Karin
Rektor
77 21 29 45
Hatteng skole
Karin Fosshaug vCard
Molberg
Vegard Kiil
Inspektør
77 21 29 47
Hatteng skole
Vegard Kiil Molberg vCard
HELSESYKEPLEIETJENESTEN
Willumsen
Mona K.
Helsesøster
77 21 29 10
 982 89 167
Helsehuset Oteren
Mona K. Willumsen vCard
HJEMMETJENESTEN
Mathisen
Nanette
Kreftsykepleier
40 44 07 50
 404 40 750
Helsehuset Oteren
Nanette Mathisen vCard
Nilsen
Siw-Laila
Konstituert enhetsleder
 400 28 813
Siw-Laila Nilsen vCard
Seppola
Nina
Demenssykepleier
77 21 29 89
 400 28 803
Helsehuset Oteren
Nina Seppola vCard
INSTITUSJONSKJØKKEN/MATOMBRINGING
Oppervoll
Ann Heidi
Arbeidsleder/formann
 400 28 854
Åsen omsorgssenter
Ann Heidi Oppervoll vCard
KULTURSKOLEN
Sørum
Line
Rektor musikkskole
77 21 29 63
 478 38 674
Rådhuset
Line Sørum vCard
NÆRINGSAVDELINGEN
Elofsson
Hilde Kristin Meistad
Rådgiver næring
 400 28 809
Rådhuset
Hilde Kristin Meistad Elofsson vCard
Figenschau
Maria
Konsulent
77 21 29 65
 400 28 867
Rådhuset
Maria Figenschau vCard
Figenschau
Marit Lillebo
Rådgiver næring
 400 28 855
Rådhuset
Marit Lillebo Figenschau vCard
Haugstad
Magne
Ingeniør
 400 28 836
Magne Haugstad vCard
Larsen
Birger
Ingeniør
77 21 28 19
 400 28 819
Rådhuset
Birger Larsen vCard
Nilsen
Joakim Stensrud
Ingeniør
 400 28 822
Rådhuset
Joakim Stensrud Nilsen vCard
Nilsen
Oddbjørn
Kommunalsjef utvikling
77 21 28 00
 917 89 746
Rådhuset
Oddbjørn Nilsen vCard
OMSORGEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Einebakken
Tom-Willy
Vernepleier
77 71 49 30
 404 40 728
Engastadjordet
Tom-Willy Einebakken vCard
Jensen
Ellinor
Vernepleier I
77 71 49 30
 982 89 146
Engastadjordet
Ellinor Jensen vCard
Nilsen-Soul
Oddmund
Vernepleier
77 71 49 30
 404 40 729
Engastadjordet
Oddmund Nilsen-Soul vCard
Simonsen
Ninni Jorun Sofie
Hjelpepleier I
77 71 49 30
 400 28 829
Engstadjordet
Ninni Jorun Sofie Simonsen vCard
OPPVEKST OG KULTUR ADM.
Lilleng
May Tove
Etatsleder
77 21 29 40
 400 28 866
Rådhuset
May Tove Lilleng vCard
OTEREN BARNEHAGE
Bjørklund
Ingvild
Styrer
94 16 60 49
Oteren barnehage
Ingvild Bjørklund vCard
Høgås
Jenni-Mari
Pedagogisk leder
40 02 88 43
Oteren Barnehage
Jenni-Mari Høgås vCard
Karlsen
Mette Brådalen
Spesialpedagog
77 71 46 12
Oteren barnehage
Mette Brådalen Karlsen vCard
Nilsen
Rita
Pedagogisk leder
40 02 88 45
Oteren Barnehage
Rita Nilsen vCard
PERSONAL, SERVICE OG BIBLIOTEK
Heimland
Charlotte Kristine
Førstesekretær
77 21 28 25
 400 28 825
Rådhuset
Charlotte Kristine Heimland vCard
Kristiansen
Nina
Personalleder
77 71 49 30
 982 89 144
Rådhuset
Nina Kristiansen vCard
Molberg
Rita
Sekretær
77 21 28 15
Rådhuset
Rita Molberg vCard
Steinnes
Klara
Fagleder
77 21 28 13
Rådhuset
Klara Steinnes vCard
PSYKISK HELSE OG RUSOMSORGEN, OMSORGEN FOR UTV.HEMMEDE, VALMUEN
Dreyer
Anne Lena
Etatsleder
77 21 29 70
 982 89 142
Rådhuset
Anne Lena Dreyer vCard
PSYKISK HELSE OG RUSOMSORGEN
Hemmingsen-Larsen
Maria
Psykiatrisk sykepleier
77 21 28 59
 400 28 868
Rådhuset
Maria Hemmingsen-Larsen vCard
Rasmussen
Linda Karina
Tjenesteleder
77 21 28 55
 400 28 869
Rådhuset
Linda Karina Rasmussen vCard
Slettli
Ketil
Spesialsykepleier
77 21 28 68
 982 89 145
Rådhuset
Ketil Slettli vCard
Sommerseth
Roger
Fagleder
77 21 28 67
 982 89 166
Rådhuset
Roger Sommerseth vCard
RÅDMANNSKONTOR
Ørnebakk
Willy Arne
Rådmann
77 21 28 11
 911 74 752
Rådhuset
Willy Arne Ørnebakk vCard
SKIBOTN SFO
Soini
Irene
Pedagogisk leder
 920 72 300
Skibotn skole
Irene Soini vCard
SKIBOTN SKOLE
Berntsen
Lill Helen
Rektor
77 21 29 21
Skibotn skole
Lill Helen Berntsen vCard
Garden
Lars Einar
Avd.leder/Undervisningsinspektør/Fagleder
77 21 29 22
Skibotn skole
Lars Einar Garden vCard
STAB
Andersen
Per-Tore
IKT-konsulent
77 21 28 62
 404 40 724
Rådhuset
Per-Tore Andersen vCard
Johansen
Eva Haug
Førstesekretær
 982 89 151
Åsen omsorgssenter
Eva Haug Johansen vCard
Jonassen
Karin Ellinor
Førstesekretær
77 21 28 73
Rådhuset
Karin Ellinor Jonassen vCard
Nilsen
Lena Berit
Førstesekretær
77 21 28 63
 400 28 863
Rådhuset
Lena Berit Nilsen vCard
Strandvoll
Else Henni Søreng
Saksbehandler
77 21 28 62
 400 28 815
Rådhuset
Else Henni Søreng Strandvoll vCard
Wingstad
Ann-Monika Johansen
Etatsleder
 412 00 071
Ann-Monika Johansen Wingstad vCard
STORFJORD SPRÅKSENTER
Mannela
Sven
Fagarbeider
 400 28 847
Nordkalottsenteret
Sven Mannela vCard
SYKEHJEM
Fagerli
Jill Anita Olsborg
Konstituert tjenesteleder
77 21 28 44
 982 89 068
Rådhuset
Jill Anita Olsborg Fagerli vCard
VAKTMESTERE/RENHOLDERE
Bråthen
Tom
Arbeidsleder/formann
 982 89 116
Renseanlegget Oteren
Tom Bråthen vCard
Figenschau
Kristen Are
Vaktmester
 400 28 823
Renseanlegget Oteren
Kristen Are Figenschau vCard
Isaksen
Sigurd
Vaktmester
 400 28 824
TK-Bygget Skibotn
Sigurd Isaksen vCard
Sommerseth
Kurt
Tømrer
 982 89 119
Hatteng skole
Kurt Sommerseth vCard
Steinnes
Fred Vidar
Vaktmester
 400 28 821
TK-Bygget Skibotn
Fred Vidar Steinnes vCard
ØKONOMIAVDELINGEN
Figenschau
Hege
Lønnskonsulent
77 21 28 75
 400 28 816
Rådhuset
Hege Figenschau vCard
Olaisen
Karin Lambela
Økonomikonsulent
77 21 28 72
Rådhuset
Karin Lambela Olaisen vCard
Sommerseth
Solveig
Økonomikonsulent
77 21 28 71
Rådhuset
Solveig Sommerseth vCard
Wilhelmsen
Magne
Økonomisjef
77 21 28 70
Rådhuset
Magne Wilhelmsen vCard
Årland
Ann-Heidi
Økonomikonsulent
77 21 28 76
Rådhuset
Ann-Heidi Årland vCard