På vedlagte plakat kan du lese mer om arrangementet.