Åpningstid på Hatteng Flerbrukshall og Skibotn samfunnshus:

Søndag 10. september fra kl. 14.00 - 20.00

Mandag 11. september fra kl. 12.00 - 20.00

 

Åpningstid på Vestersiasenteret:

Søndag 10. september fra kl. 16.00 - 20.00

Mandag 11. september fra kl. 14.00 - 20.00