Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppen er omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.