Etter kommunestyrevedtaket har vi hatt en brukerdialog med foreldre som har søkt om plass.Før opptaksbrev sendes ut, er målet at plassering av den 3.avdelinga skal være avgjort,slik at foreldre vet hvor og hvilket tilbud som blir etablert. Det vi kan si, er at alle som har søkt,vil få tilbud om barnehageplass.