Disse dagene er barnehagene stengt 2019/20:

August 2019

Onsdag 14.august

Høst

Kursdag ikke fastsatt (interkommunal)

Januar 2020

Torsdag 2.januar

Vår

Kursdag ikke fastsatt (interkommunal)

Mai 2020

Fredag 22.mai

 

Barnehagen har i tillegg to dager som ennå ikke er fastlagt. Nærmere informasjon om dato kommer så snart dette er avklart med samarbeidskommuner.

Juleaften er barnehagen stengt. Nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag, stenger barnehagen kl. 12.00.