Virkemiddelsonen

Storfjord kommune ligger innenfor virkemiddelsonen i Nord-Troms og Finnmark som gir en rekke fordeler for næringsetablering og rekruttering:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift

  • Fritak for el-avgift på forbruk

  • Nedskrivning av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr 25 000 per år.

  • Reduksjon i personbeskatningen

Sametingets tilskudd til næringsutvikling

Storfjord kommune ligger i det samiske forvaltningsområdet. Dette gir bedrifter og enkeltpersoner adgang til å søke midler gjennom Sametingets tilskuddsordning. Se www.sametinget.no for ytterligere informasjon.

Innovasjon Norge

Bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge har en rekke støtteordninger for etablering og utvikling av bedrifter. Avdeling Tromsø er kontaktsted for bedrifter i Storfjord kommune. Se www.innovasjonnorge.no for ytterligere informasjon.

Kommunalt næringsfond

Storfjord kommune forvalter et eget næringsfond hvor etablerere og bedrifter i kommunen kan søke. Fondets retningslinjer og informasjon om søknad finner du her