Bo

Leie? 
Storfjord kommune har et antall kommunale hybelleiligheter og eneboliger til leie. Disse er i første omgang prioritert til egne ansatte eller innbyggere med spesielle behov. Mer informasjon får du ved å ta kontakt med Charlotte Heimland i Driftsetaten:

Telefon: 77 21 28 25
E-post: charlotte.heimland@storfjord.kommune.no

Vi anbefaler deg først og fremst til å følge med på det private leiemarkedet gjennom å følge med på annonsering i lokalavisa.

Bygge sjøl?
Dersom du ønsker å bygge din egen bolig er det selvsagt også muligheter for det, både i kommunalt regulerte felt og på private områder. Du finner tomtepriser og kontaktinformasjon her: Tomtepriser i Storfjord kommune.

Skape

Etablerer?
dersom du kan tenke deg å starte din egen virksomhet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår nørings- og utviklingsavdeling. Du finner mer informasjon om oss her: Næring og utvikling.

Jobbsøker?
Dersom du ikke allerede har jobb, oppfordrer vi deg til å følge med på ledige stillinger i Storfjord. De finner du her: Jobb i Storfjord

Har du interesse av å jobbe som tilkallingsvikar, er det nesten alltid bruk for ledige hender i barnehage, skole og i eldreomsorgen. Ta kontakt med etatslederne dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg til tjeneste:

Leder forebyggende tjeneste Anne-Lena Dreyer
Telefon 982 89 142
E-post: anne-lena.dreyer@storfjord.kommune.no

Leder behandlende tjeneste Ann-Monica Wingstad
Telefon 412 00 071
E-post: ann-monica.wingstad@storfjord.kommune.no

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng
Telefon: 400 288 66
E-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no

Lære

Storfjord kommune har en desentralisert barnehage- og skolestruktur som følger de to skolekretsene Hatteng og Skibotn.

Nødvendig informasjon om tilbudet og aktuell kontaktinformasjon finner du her: Oppvekst og utdanning

Leve

Foreningsliv
Foreningslivet i Storfjord er aktivt og variert. Her finner du tilbud for alle aldersgrupper, og innenfor mange ulike interesseområder; alt fra fotball og skyting til husflid. Dette kan være en fin måte å bli kjent med andre storfjordinger.

Du finner en oversikt over lag og foreninger i Storfjord her: Lag og foreninger

Kulturskole
Storfjord kommune har en aktiv kulturskole som gir et variert tilbud til befolkningen. Elevene er hovedsaklig i grunnskolealder.

Du kan lese mer om kulturskolens tilbud her: 
Kulturskolen

Fri egenaktivitet
Naturen i Storfjord ligger klar til å brukes! Er du ikke så godt kjent kan du kanskje begynne med våre trimpostkasseløyper eller andre
FYSAK-tilbud.