Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

البرنامج الشخصي - تنسيق الخدمات الصحية والرعوية و/أو الخدمات الاجتماعية

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

يجب أن يضمن البرنامج الشخصي أن تكون هناك دائماً جهة تتحمل مسؤولية التنسيق والمتابعة. يجب أن يُعيّن لك منسق يتولى التعاون بين الخدمات وإحراز التقدم في البرنامج.

نقترح عليك كمستخدم أن تشارك بنشاط في وصف حاجاتك للخدمات والرغبات التي لديك.

Målgruppe

  • الأشخاص الذين هم بحاجة لخدمات صحية ورعوية طويلة الأمد ومنسقة و/أو خدمات اجتماعية
  • المشاركون في برنامج التأهيل في إحدى المناطق التابعة بمكتب دائرة العمل والرفاهية Nav
aaa
Lover og forskrifter

هذه الخدمة ملزمة قانوناً. انظر:

قانون مادة الأطفال المادة 3-2أ

قانون حماية الصحة النفسية المادة 4-1

قانون الخدمات الصحية والرعوية الفصل 7 والمادة 7-1

قانون حقوق المرضى والمستخدمين الفصل 7

قانون الخدمات الاجتماعية في دائرة العمل والرفاهية NAV الفصل 4

قانون الخدمات الصحية التخصصية المادة 2-5

اللوائح المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل المادة 22

اللائحة المتعلقة بالبرامج الفردية في دائرة العمل والرفاهية NAV

Lover

Barnevernloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Integreringsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om individuell plan i NAV

Retningslinjer

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

يمكن أن تقوم أنت أو أقربائك بأخذ المبادرة لأن يكون لديكم خطة فردية مُعدَّة، ولكن المسئولية الأولية لإعدادها تكمن في خدمات الدعم.

Skjema

Vedlegg

لابد أن تقدم تفويضًا إذا ما قام شخص آخر بالتقديم نيابة عنك.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

ينبغي أن تنظر البلدية في المسألة بأسرع ما يُمكن. إذا لم يكن بالإمكان تقرير المسألة في غضون شهر، فستتلقى إخطارًا كتابيًّا عن أسباب ذلك. سيتم إخبارك كذلك عن الوقت الذي يمكنك أن تتوقع أن يتم اتخاذ القرار فيه.

Klagemulighet

تُبنى إمكانية الالتماس على التشريع الفردي (انظر القسم الذي يتناول القوانين واللوائح). يتعامل محافظ المقاطعة مع الالتماسات بموجب القانون المتعلق بالخدمات الاجتماعية في إدارة العمل والرفاهية، ويتعامل مجلس الصحة في المقاطعة مع الالتماسات المغطاة بتشريع الرعاية الصحية.

إنه الحق في الحصول على خطة فردية هو الذي يمكن تقديم التماس عليه. ولكن إذا كانت الخطة الفردية لا تلاقي متطلبات ما ينبغي أن يحتوي عليه هذا النوع من الخطط (انظر اللوائح)، فيمكنك أيضًا التقدم بشكوى على ذلك. وينبغي أن يتم إرسال الشكوى إلى السلطة التي قامت باتخاذ القرار.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-20 10:38
Gyldig fra
2018-04-16
Gyldig til
2021-02-01