Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ücretsiz hukuki yardım

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Maddi durumunuz iyi değilse ve hukuki desteğe ihtiyacınız varsa, ücretsiz hukuki yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu, devletin avukat masraflarınızın tümünü veya bir kısmını karşılaması ve mahkeme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılmasını sağlaması anlamına gelir.

Öncelikli dava türleri şunlardır:  

 • Aile davaları
 • Kişisel yaralanma için tazminat
 • Kira ilişkisinin feshi/evden çıkarma 
 • Fesih/işten çıkarma
 • Sosyal güvenlik
 • Emeklilik

Målgruppe

Hukuki danışmanlık veya mahkeme işlemleri ücretlerini ödemeye maddi gücü olmayan kişiler.

Kriterier/vilkår

 • Tek kişi olarak 246.000 kr veya eş olarak 369.000 kronu aşmayan brüt geliriniz veya işletme geliriniz var. Varlık sınırı 100 000 krondur 
 • Özel koşulların bunu makul kılmadığı sürece, hukuki destek masraflarınızı tamamen ya da kısmen karşılayan bir  hukuksal koruma sigortanız yok

Bazı durumlarda valilik gelir sınırı için istisna yapabilir. Gelir ve malvarlığından bağımsız olarak aşağıdaki durumlarda ücretsiz hukuki yardım verilebilir

 • Çocuk refahı davaları ve sosyal meseleler için ilçe konseyinde
 • Kadın istismarı davalarında
 • Şiddet mağduru olarak failin aleyhine tazminat dava açarsanız

Tutmak istediğiniz avukat, normal olarak yaşadığınız veya ikamet ettiğiniz yerin yakınında olmalıdır.

Pris for tjenesten

Brüt geliri yılda 100.000 kronun altında olan kişiler katılım payı ödemezler.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ücretsiz hukuki yardım almak için, mali durumunuzu bildiren bir kişisel beyan formunu doldurmanız gerekir. Form, dava ile ilgili bilgilerle birlikte valiliğe gönderilecektir. Bir avukata başvurmayı seçerseniz, avukat çoğu durumda ücretsiz hukuki yardımı kendisi kabul edebilir veya başvurunuzu iletmenize yardımcı olabilir.

Skjema

Søknad om fri rettshjelp

Vedlegg

Maddi durumunuzda bir değişikli olduysa, dilekçeye son vergi bildirinizi veya başka bir onayı ekleyin.

Saksbehandling

Saksbehandling

Ana kural, ücretsiz hukuki yardım konusunda valiliğin karar vermesidir. Ancak, bazı durumlarda bu avukat kendisi tarafından veya ücretsiz mahkeme işlemlerinde mahkeme tarafından belirlenebilir.

Klagemulighet

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde valilik nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Valilik kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-03-12 09:35
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-04-30