For å legge til rette for en bedre skogforvaltning så ønsker kommunen og skognæringa å øke kunnskapen om skog blant skogeiere. Derfor gjennomfører vi et lokalt tilpasset todagers kurs i samarbeid med skogbrukets kursinstitutt. Her vil man få svar på grunnleggende spørsmål som :  Kan det hogges noe i skogen min? Hva bør jeg eventuelt hogge? Bør det tynnes? Bør det plantes? Hvilket treslag skal jeg velge? Hvilke planter foretrekker elgen å spise? Hvordan kan jeg tjene penger på skogen?  Hvor henvender jeg meg for å få hjelp til dette?

 

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi. Innholdet tilpasses lokale forhold. Planen er å gjennomføre to slike samlinger i Nord-Troms i 2013.  Ett i Lyngen og et i Nordreisa. Målgruppa er nye skogeiere og skogeiere som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan utnytte skogeiendommen på en bedre måte.

 

Les gjerne mer på hjemmesiden stil skogbrukets kursinstitutt.

http://www.skogkurs.no/kursartikkel.asp?Data_ID_Article=2811&tema=20

 

Vi kommer til å gjennomføre to slike kurs. Et i Nordreisa og et i Lyngen.

 

Nordreisa 20. og 21. september. Sted: Fredag Kommunestyresalen , Lørdag Loppevoll (Straumfjordeidet).

Oppmøte i kommunestyresalen på Rådhuset på Storslett fredag kl 1700

 

Lyngen 4.-5.  oktober  Sted:  Fredag Kommunestyresalen , Lørdag Svensby.

Oppmøte i kommunestyresalen på Lyngseidet fredag kl 1700.

 

 

Program:

 

Fredag kl 1700-2100 (inne):

Forvalteransvar og skogpolitikk

Skogbrukets aktører, og hvor skogeierne kan søke råd, veiledning og kompetanse. Samt anbefalt litteratur.

Skogens utviklingsfaser og skogskjøtsel

Tømmerverdi og virkesomsetning (praktiske eksempler på økonomisk verdi)

Skogfond og tilskuddsordninger

Flerbrukshensyn og miljøsertifisering

 

 

Lørdag 0900-1500 (ute):

Skogens utviklingsfaser:           Info og diskusjon

Hogst:                                     Demonstrasjon av hogstteknikk, felling, kvisting, aptering

Foryngelse og valg av treslag:    Info og diskusjon

Ungskogpleie og tynning:           Praktisk øvelse med måling av grunnflate, treantall, høyder, blinking ol.

Flerbruk og miljøhensyn:            Info og diskusjon

 

 

Arrangementet er gratis for skogeiere i Nord-Troms. Påmelding innen 10. september for kurset i Nordreisa og innen 25 september for kurset i Lyngen. Vi tar forbehold om at vi må ha minst 5 deltakere for å gjennomføre kurs.

 

Påmelding til Åsmund Austarheim på e-post: asmund.austarheim@lyngen.kommune.no eller på telefon 400 28 515.