Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Doavttirvákta

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Suohkanis lea doavttirvákta mii galgá addit dárbbu mielde fáhkkaveahki. Don válddát oktavuođa doavttirvávttain dalle go ii leat vejolaš olahit fástadoaktára ságaide.

Målgruppe

Buohkat geat leat suohkanis dalle go dárbbaha veahki.

aaa
Lover og forskrifter
Skjema

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Jus oaivvildat ahte it leat ožžon dárbbalaš veahki dahje it leat duhtavaš dainna bargguin mii dáhkkui, de sáhtát sáddet váidaga suohkanii dahje njuolga doaktárii. Čilge mainna it leat duhtavaš ja atte daid dieđuid mat sáhttet leat dehálaččat váiddameannudeapmái.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-18 12:39
Gyldig fra
2018-05-04
Gyldig til
2021-02-01