De årlige driftsmidlene til lag og foreninger i Storfjord kommune skal nå fordeles. Søknadsfristen er satt til 30. april 2014. Det innebærer at søknaden må være levert Storfjord kommune eller må være poststemplet senest denne datoen. Vedlagte søknadsskjema skal benyttes. Lag og foreninger som søkte i 2014 får automatisk disse tilsendt i posten.

Følgende dokumentasjoner kreves minimum vedlagt søknaden før den kan behandles:

1. Årsmelding 2014
2. Regnskap 2014
3. Budsjett 2015

Andre krav til vedlegg som dokumenterer de enkelte postene er beskrevet i søknadsskjemaet.

Søknader som kommer inn etter fristen, som ikke leveres på vedlagte skjema eller som mangler vedlegg vil ikke bli behandla. Det vil ikke bli gitt utsettelser på fristen.

Retningslinjene for tildeling av driftstilskudd ble revidert i Styre for oppvekst og kultur 15. november 2010. I korte trekk fordeles det midler til:

  • Drift av lag
    • Idrettslag § 3
    • Skytterlag § 4
    • Lag og foreninger § 5
  • Oppstart av lag § 6
  • Drift av anlegg § 7
  • Voksenopplæring § 8

Se for øvrig vedlagte søknadsskjema og retningslinjer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kulturkontoret på tlf. 77 21 29 65 eller e-post maria.figenschau@storfjord.kommune.no.