Elvevoll    
Elvevold
Stállovággi (samisk)
Stállovanka (samisk)
Staaluvankka  (finsk)
Skogspeiderdalen
Skovspeiderdalen
Skospeildalen
 
(eldste norske navn)
Skovspeyderdalen

 
Dette er forskjellige navn på Elvevoll som har vært brukt eller skrevet. Allerede i 1736 finner en at navnet Elvevold forekommer. 1907 skrives det Elvevoll. 1751 er navnet Skospeildalen brukt og 1757 heter det Skovspeyderdalen. Senere ble det Skogspeiderdalen. Disse navnene som betegner "dalen" omfatter egentlig dalen som går opp og til høyre, men navnene ble også brukt for hele Elvevoll. Talemåten blant folk i 1900 årene var "skogsbedalen" eller "skosbedalen". Det synes som at dette navnet går mer og mer ut av bruk.
 
Det samiske navnet er Stállovanka. Stállo betyr "bøla", d.v.s. en skrekkinnjagende figur i samiske sagn. Vanka og vággi betyr dal. "Bøladalen" har også vært nevnt blant folk. "Stállovággi" har vært mye brukt blant samisktalende folk.
 
Hva som er opprinnelsen til de forskjellige navn vet en ikke. Det finnes en del sagn med tilknytning til stállo som var, eller kom til Stállovággi.
 
Elvevoll omfatter hele bebyggelsen omkring Elvevollbukta, selv om ytterste hus egentlig heter Storeng og er matrikulert som en del av Storeng gnr. 64-5.
                                                                                                              
Inf. Roald Larsen