www.storfjord.kommune.no

Vannkran

Elvevoll/Rasteby- Kokepåbud gitt 28.07.2016 oppheves

Kokepåbud gitt 28.07.2016 oppheves. Da UV-verdien nå er på ett godkjent nivå.