Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Evde hasta bakımı

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Evde hasta bakımı, hasta ve engelli insanlara kendi evinde bakım ve koruma sağlar. Hizmet örneğin yara tedavisi, kişisel bakım ve ilaç yönetimini kapsayabilir. 

Kriterier/vilkår

Hizmeti alıp almayacağınıza siz karar verirsiniz.

Pris for tjenesten

Hizmet ücretsizdir.

aaa
Lover og forskrifter

Bu, kanunen verilmesi gereken bir hizmettir. Bakınız: Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası §§ 3-1 ve 3-2. Ayrıca bakınız: Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 7.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

Retningslinjer

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Evde yardım başvurusunda yardım için belediye ile iletişime geçebilirsiniz veya ihtiyacınız olduğunda başkalarından size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Sizin adınıza bir başkası başvuruda bulunacak ise, bunun için vekalete sahip olması gerekir.

Skjema

Vedlegg

Sizin için başka bir kişi başvuruda bulunacak ise, bir vekaletname eklemeniz gerekir.

Saksbehandling

Saksbehandling

Belediye, meseleyi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaktır. Normal olarak bir ev ziyareti yapıyoruz. Bundan sonra bir karar alınır. Genellikle kararla birlikte aynı zamanda bir gerekçe de alırsınız. Karardan memnun olmadığınız zaman, mümkün olursa her zaman bir gerekçe alacaksınız. Gerekçe eklenmemiş ise, karara itiraz süresi dolmadan önce belediyeye başvurarak bunu elde edebilirsiniz.

Saksbehandlingstid

Belediye konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

Klagemulighet

Karardan memnun kalmazsanız, bunu aldıktan sonra üç hafta içinde belediye nezdinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse, valiliğe itiraz edebilirsiniz.

Ayrıca hizmet performansı hakkında da itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz, belediyeye veya doğrudan hizmet sağlayıcısına gönderilecektir.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-18 13:20
Gyldig fra
2018-04-23
Gyldig til
2021-02-01