Norsk landbruksrådgiving Nord Norge inviterer til fagmøter med tema gjerding til sau, geit og storfe. Møtene arrangeres i samarbeid med Ragnar Vikingstad fra HT-Gjerde. Han vil ta for seg oppsett og kostnader i forbindelse med oppsett av gjerde, samt dele av sine erfaringer omkring temaet. 


Tid og sted: 
Storsteinnes, Rådhuset, torsdag 14. februar kl. 11-15 

Program

  • • Guide til valg av gjerde
  • • Montering av El-gjerde
  • • Mattilsynets krav
  • • Gjerdeplikten
  • • Vei og anlegg
  • • Rovvilt og skadebegrensning
  • • HMS
  • • Viktige verktøy
  • • Monteringsveiledning 


Det blir en liten demonstrasjon ute så ta med varme klær. 
Det vil bli enkel servering. 
Det er fint om dere gir oss et hint om dere kommer sånn at vi kan planlegge serveringen. 
 
Vedrørende spørsmål kontakt Arnulf Hole, tlf.47714043, mail: arnulf.hole@nlr.no 
 
Velkommen!  
NLR