Familieveileder kan

  • være en støtteperson for å styrke nettverksbygging og gode relasjoner i hjemmet 
  • gi praktisk veiledning innen husholdning og økonomi 
  • gi råd om helsefremmende tiltak innen utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter
  • være en koordinator opp mot andre relevante tjenester og instanser
Kontaktinformasjon:
Familieveileder har kontor hos NAV Balsfjord-Storfjord og er tilgjengelig på hverdager mellom 09.00-15.00.
Besøksadresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn.
Postadresse: Postboks 135, 9049 Nordkjosbotn
 
  • Familieveileder: Marita Tråsdahl Kullstad tlf: 458 32 431