Ny kultur, nytt språk og nye utfordringer. Dette er hverdagen til flyktninger som blir bosatt i Norge.

I møte med en ny hverdag i Storfjord har flere flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet. En flyktningguide kan være en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst et medmenneske, en å stole på i en krevende etableringsfase.

Storfjord kommune har bosatt flyktninger og i den forbindelse ønskes det frivillige som kan være flyktningguide. Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

Ta kontakt med frivillighetssentralen i Storfjord kommune dersom du ønsker bli flyktningguide.