Dette er et prøveprosjekt som i første omgang skal gå ut 2019.

Oppstart: Lørdag 11. mai 2019, deretter hver lørdag fram til skoleferien. Siste lørdag før skoleferien: 22. juni 2019

Første lørdag etter skoleferien: 31. august 2019

svømmebassenget

Åpningstider lørdager

Kl. 15 – 16: Familiesvømming
Voksne med barn under 10 år. Barn under 10 år må være i lag med voksne.

Kl. 16 – 17: Folkebad
Alle aldre unntatt barn under 10 år.

Kl. 17 – 18: Voksenbad
Dette er for de som vil svømme/trene. (Ikke leik.)

Velkommen!